Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору постачання електроенергії або у зв’язку з ним, будуть вирішуватись Сторонами шляхом проведення переговорів і консультацій.

Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до умов договору та чинного законодавства України.

Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.”

Особа, відповідальна за розв’язання спорів:

Директор: Богданов Дмитро Борисович
01133 м. Київ, бульв. Лесі Українки, 7А оф. 119
тел. +38 073 130-30-33